Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia na rzecz zarejestrowanych Użytkowników usługi drogą elektroniczną przez serwis FoodPasja, prowadzony przez Beatę Połatyńską.
 2. Korzystanie z serwisu i rejestracja jest całkowicie dobrowolna i darmowa.
 3. Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom zamieszczanie komentarzy i zdjęć oraz utrzymanie ich na stronie internetowej.
 4. Serwis FoodPasja nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów publikowanych przez Użytkowników w komentarzach. Komentarze są moderowane i ukazują się w serwisie po zaakceptowaniu ich treści.
 5. Użytkownik serwisu FoodPasja oświadcza, że posiada prawa  autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych w komentarzach zdjęć i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne nadużycia. Serwis FoodPasja nie bierze żadnej odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich co do zamieszczonych przez Użytkownika zdjęć.
 6. Użytkownik rejestrujący swoje konto w serwisie przekazuje adres email potrzebny do założenie konta całkowicie dobrowolnie.
  Użytkownik pozostawiający swój adres w newsletterze zgadza się na otrzymywanie wiadomości mailowych i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez serwis FoodPasja związanych wyłącznie z wysyłką newslettera. Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych w każdym momencie wysyłając maila na adres foto.styl@post.pl
 7. Użytkownik może zlikwidować swoje konto w serwisie za pomocą prośby do administratora przesłanej przez formularz kontaktowy na podstronie Kontakt.
 8. Dane pozostawione przez użytkownika (adres e-mail) przechowywane w bazie serwisu nie będą udostępniane osobom/podmiotom trzecim (*wyjatkiem są wygrane w konkursach na blogu, kiedy to adres email zostanie przekazany sponsorowi konkursu w celu wysyłki nagrody) i służą jedynie do potwierdzenia autentyczności konta lub do wysyłki wiadomości e-mail związanych z serwisem FoodPasja.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z serwisu poprzez usunięcie jego konta bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 10. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu FoodPasja lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania powyższego regulaminu proszę nadsyłać pocztą elektroniczną poprzez formularz korespondencyjny znajdujący się na podstronie Kontakt.
 11. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu w dowolnym czasie.
 12. Zapoznałam/em się i akceptuję politykę plików ‚cookies’.